oktober 2, 2012

Jag har fått möjlighet att medverka i ILCO Bladet

Fått möjligheten att berätta om mitt sätt att se på livet som stomiopererad i ILCO Bladet som är tidningen i    vårt förbund för stomi och […]